RODO

Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest e-biuro.online z siedzibą w 99867 Gotha przy Schumannstraße 9, oraz posiadający Steuernummer 156/224/8063.2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych kontaktować można się na adres: .lp.oruib-eikslop%40odor3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest konieczność tego przetwarzania dla realizacji naszych usług, w tym tych świadczonych wg Państwa zapotrzebowania. 4. Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom zależnym od wyżej wymienionego Administratora Danych.5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności podmiotowymi świadczącym usługi hostingu, podmiotowi świadczącemu usługi rachunkowe, spółdzielnie, banki, komisy samochodowe, biura pośrednictwa pracy, ubezpieczalnie, dostawcy prądu oraz mediów.6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.8. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia świadczenia usług.9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie świadczenia usług, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.12. Pani/Pana dane będą przetwarzane w formie tradycyjnej (papierowej), jednak mogą być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany.